Applikationer

Grid

För att skapa sammanhållen och konsekvent design i vår kommunikation, jobbar vi med en 12-kolumnsgrid. Alla mått och proportioner utgår ifrån standardformatet A4, och är identiska för stående och liggande format.

Sidmarginalen är 15 mm runtom. De 12 kolumnerna har ett mellanrum på 5 mm.

Nedan finns en tabell med flera av de vanligaste formaten, och information om hur måtten anpassas efter dem.

Extrema och avvikande format, kräver optisk korrigering av dessa förhållanden.

Format       Marginal        Mellanrum
A5                  10,5 mm          3,5 mm
A4                  15 mm              5 mm
A3                  21,24 mm        7 mm

Eftersom 12 är delbart på 2, 3, 4 och 6, finns det möjlighet till varierade designlösningar.

Grid – exempel

Se exempel nedan på en sida ur en broschyr. Med hjälp av gridden kan samma innehåll formas på många olika sätt.