Färger

Basfärg

Uppsala kommuns primära signalfärg är gul. Vi använder framförallt gult i logotypen och för att förstärka vissa ord i rubriker samt för att lyfta fram element i illustrationer med mera.

Den gula färgen kompletteras av fyra mörkare basfärger.

Gul

Pantone 108 C

RGB 254.221.0

CMYK 3.9.92.0

#FFDD00

NCS S 0580-Y

Lila

Pantone 2617 C

RGB 69.0.92

CMYK 88.100.29.26

#45005C

NCS S 5040-R60B

Grön

Pantone 7476 C

RGB 0.85.92

CMYK 89.42.48.39

#00555C

NCS S 5540-B30G

Blå

Pantone 2755 C

RGB 38.34.98

CMYK 100.98.30.18

#262262

NCS S 5540-R70B

Grå

Pantone 533 C

RGB 32.46.69

CMYK 93.76.45.49

#202E45

NCS S 7020-R90B

Komplementfärg 1 – mot basfärg

Vi använder endast komplementfärg 1 tillsammans med sin mörkare basfärg. Dessa färger ska användas till rubriker. Textstorlek satt i komplementfärg 1 får inte understiga 18 pt. Längre textstycken bör inte sättas i komplementfärg eftersom läsbarheten då minskar.

Det går bra att använda komplementfärg 1 till ikoner så länge vi använder den mot sin respektive mörkare basfärg.

Vi får inte använda komplementfärg 1 mot vitt då kontrast inte är tillräckligt stor och läsbarhet inte är tillräckligt god.

Lila – komp 1

PANTONE 212 C

RGB 255.61.156

CMYK 0.78.8.0

#FF3D9C

NCS S 1050-R20B

Grön – komp 1

PANTONE 2300 C

RGB 166.207.56

CMYK 40.0.89.0

#A6CF38

NCS S 1075-G50Y

Blå – komp 1

PANTONE 2925 C

RGB 28.156.217

CMYK 85.21.0.0

#1C9CD9

NCS S 1050-R90B

Grå – komp 1

PANTONE 5497 C

RGB 133.158.150

CMYK 38.9.23.32

#859E96

NCS S 5010-G30Y

Komplementfärg 2 – mot vitt

Komplementfärg 2 använder vi mot vitt. I text är dessa färger till för rubriker. Textstorlek satt i komplementfärg 2 får inte understiga 18 pt.

Det går bra att använda komplementfärg 2 till ikoner om ikonerna ligger mot vit bakgrund.

Lila – komp 2

PANTONE 214 C

RGB 231.52.132

CMYK 0.100.24.4

#D63385

Grön – komp 2

PANTONE 2278 C

RGB 0.138.1

CMYK 62.0.98.35

#008A00

Blå – komp 2

PANTONE 2383 C

RGB 22.126.176

CMYK 83.40.3.6

#177DB0

Grå – komp 2

PANTONE 5487

RGB 103.122.117

CMYK 51.16.35.50

#667A75

Toningar

För ökad användning av färgpaletten har vi tagit fram toningar av de mörkare färgerna. Toningarna finns i 75%, 50% och 25% av respektive färg.

25 % 50 % 75 %

Lila

Pantone 2617 C

RGB 69.0.92

CMYK 88.100.29.26

#45005C

NCS S 5040-R60B

25 % 50 % 75 %

Grön

Pantone 7476 C

RGB 0.85.92

CMYK 89.42.48.39

#00555C

NCS S 5540-B30G

25 % 50 % 75 %

Blå

Pantone 2755 C

RGB 38.34.98

CMYK 100.98.30.18

#262262

NCS S 5540-R70B

25 % 50 % 75 %

Grå

Pantone 533 C

RGB 32.46.69

CMYK 93.76.45.49

#202E45

NCS S 7020-R90B