Grafik

Ikoner

Ikoner kan på ett snabbt och tydligt sätt hjälpa en mottagare att navigera. Ikoner är ett universellt språk. Våra ikoner hämtar inspiration från logotypens symbol. Precis som i symbolen så finns både linjer och fyllda fält i ikonerna. På så sätt skapar vi en koppling och igenkänning till Uppsala kommuns symbol.

Ikoner går att använda i både informativa och kommunikativa syften.

Vi får använda alla färger i färgpaletten till ikoner. Hålrummen får aldrig vara fyllda med någon färg. Det betyder att hålrummen alltid ska ha samma färg som bakgrundsplattan. Det är heller inte tillåtet att ha fler färger än en på ikonerna.

Ikoner – konstruktion

För att skapa en ikon är det viktigt att den får samma uttryck som de ikoner som redan tagits fram. Tänk även på att vi inom Uppsala kommun arbetar medvetet med att undvika stereotyper och att vi har ett normkritiskt/normbrytande perspektiv även när vi utvecklar nya ikoner.

Det som kännetecknar Uppsalas ikoner är en kombination av, linjer, fyllda fält och utsnitt.

Utsnittet är den yta som släpper igenom bakomliggande färg.

Utsnittet i en ikon är alltid en ruta bred dvs 5 mm men kan varieras i höjd.

Ibland kan det vara så att det inte finns någon naturlig plats för ett utsnitt i en viss ikon, som till exempel simmaren. Då är det bättre att den ikonen saknar utsnitt istället för att tvinga in det.

Kom ihåg att färdigställa alla linjer i ikonen när denna är klar så att inte linjetjockleken ändras när ikonens storlek förändras.

Mönster

Mönstret är baserat på block som bildar olika moduler för att det ska vara enkelt att bygga ut och förändra mönstret utifrån olika appliceringsytor och avsändare.

Färgställningen på mönstret får ändras till andra färger i färgpaletten. Men tänk på att den gula färgen endast bör användas som en accentfärg.

Det är möjligt att med små medel anpassa mönstret utifrån olika versamheter och format på ytor.

Mönstret är baserat på ytor delade i 3 för att det ska bli enklare att passa in i gridsystemet vi använder.

Mönster – beståndsdelar

Mönstret består av tre olika beståndsdelar: moduler, linjer och ikoner.

Det går bra att använda mönstret i sin enklaste form med endast moduler, eller kombinera det med linjer och ikoner.

Det går att skapa egna moduler eller kombinera olika moduler med varandra för att skapa nya variationer.

Modul
Linjer
Ikon

Mönster – exempel

Här visar vi exempel på hur du kan använda mönstret med de olika beståndsdelarna.

Variant med moduler och linjer. Kan exempelvis användas som väggdekal.
Variant med moduler, linjer och ikoner. Där ikonerna är anpassade för infrastruktur.