Logotyp

Uppsala kommuns logotyp, gult lejon mot mörkgrå bakgrund

Bakgrund

En logotyp behöver vara flexibel för att kunna användas i tryckta applikationer, digitala kanaler och fysiska miljöer. Logotypen ska fungera från 16 pixlar upp till stora skyltar på fasader. Därför behöver logotypen vara responsiv och kunna anpassas utifrån behov och förutsättningar.

Uppsala kommun har ett stadsvapen som även i fortsättningen kommer fungera i ceremoniella sammanhang. För övrig kommunikation och applikationer kommer vi arbeta med vår kommunlogotyp. Uppsala kommuns logotyp representerar organisationen Uppsala kommun. Stadsvapnet har ett bredare officiellt och ceremoniellt användningsområde.

Uppsala kommuns logotyp består av den öppna skölden, det krönta lejonhuvudet och ordmärket Uppsala kommun. Ordmärket och lejonet är trygga symboler för Uppsala. Den öppna skölden symboliserar Uppsala kommuns värdegrund: Välkomna nyskapande, arbeta tillsammans och göra skillnad.

Friyta

Friytan säkrar att logotypen är tydlig och placerad med tillräckligt avstånd till andra grafiska element. Vår logotyp ska ha en friyta som minst motsvarar markeringen nedan.

Bilden visar den friyta som krävs runt om logotypen
X är avståndet mellan symbolen och ordmärket i kvadrat.

Versioner

Logotypen finns i fyra olika varianter, en enfärgad gul, en tvåfärgad, en svart och en vit.

I största möjliga mån ska vi använda den enfärgade gula logotypen. Det krävs dock att den får kontrast mot bakgrunden den placeras på. Den gula logotypen ska inte användas mot en vit eller väldigt ljus bakgrund.

När bakgrunden är vit eller ljus används den tvåfärgade logotypen alternativt den svarta.

Den vita logotypen används när bakgrunden är mörk eller kommer upplevas som mörk och logotypen uppträder tillsammans med andra organisationers vita inverterade logotyper.

Uppsala kommuns logotyp, gult lejon mot mörkgrå bakgrund
Primär logotyp mot mörk bakgrund, prio 1.
Tvåfärgad logotyp mot ljus bakgrund.
Svart logotyp mot ljus bakgrund.
Vit logotyp mot mörk bakgrund.

Storlek

För att vår logotyp ska behålla proportionerliga storleksförhållanden över så många format som möjligt, bestämmer vi dess storlek efter följande formel:

För alla A-format är logotypens storlek 1/4 (25%) av sidytans kortaste yta.

Avvikande format som är mindre än A5 och större än A2 kräver optisk korrigering av dessa förhållanden.

Logotypen motsvarar 1/4 av sidytans kortaste yta.
Stående A-format.
Liggande A-format.

Placering

Logotypen kan placeras i valfritt hörn, innanför mariginalen. Alternativt kan logotypen centreras på satsytan, då formatet kräver det.

Det är viktigt att logotypens friyta respekteras.

Responsiv symbol

Symbolen kan användas vid tillfällen då ytan inte är optimerad för logotypen (t ex smala format som en flagga) eller när det tydligt framgår i övrig grafik att det är Uppsala kommun som är avsändare.

Symbolen finns i fyra olika varianter, en enfärgad gul, en tvåfärgad, en svart och en vit. I största möjliga mån ska vi använda den enfärgade gula symbolen. Det krävs dock att den får kontrast mot bakgrunden den placeras på. Den gula symbolen kan exempelvis inte användas mot en vit eller väldigt ljus bakgrund.

När bakgrunden är vit eller ljus används den tvåfärgade symbolen alternativt den svarta.

Den vita symbolen används i undantagsfall och då i samråd med Uppsala kommuns stab för kommunikation. Har du frågor kan du kontakta varumarkesmanual@uppsala.se

Primär symbol mot mörk bakgrund.
Tvåfärgad symbol mot ljus bakgrund.
Svart symbol mot ljus bakgrund.
Vit symbol mot mörk bakgrund.