Typografi

Vårt typsnitt heter Source Sans Pro och är en sans serif ritad för högsta läsbarhet i användargränssnitt och längre textstycken. Det designades av Paul D. Hunt som Adobes första open source typsnitt, vilket innebär att det är gratis och kan användas av alla. Typsnittet har ett brett språkstöd för latinska språk men även kyrilliska och grekiska.

Vi ska använda Source Sans Pro till all extern och intern kommunikation. Även Uppsala kommuns ordmärke är satt i Source Sans Pro.

Du kan ladda hem typsnittet gratis på: fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro

Source Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Source Sans Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Source Sans Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Storleksförhållanden

För att mottagaren lätt ska kunna ta sig igenom ett dokument, en trycksak eller en annons behöver vi tydliggöra storleksskillnaden mellan olika texter. Främst gäller detta rubrik, ingress och brödtext.

I bilden här på sidan visar vi en bra utgångspunkt för att särskilja de olika typerna av text i ett texttungt dokument.

Kom ihåg att detta är en utgångspunkt för formatet A4 och att alla applikationer har olika förutsättningar och utmaningar som kan behöva hanteras individuellt.

Rubrik
Source Sans Pro Bold
Storlek/radavstånd 32/32 pt
Ordmellanrum 90%
Optisk kerning (-25)

Ingress
Source Sans Pro Regular
Storlek/radavstånd 16/18 pt
Optisk kerning (-15)

Brödtext
Source Sans Pro Regular
Storlek/radavstånd 11/13 pt
Optisk kerning (-15)

Applicering – rubriker

Vi kan använda den gula färgen för att förstärka enstaka ord i meningar. Då ska resten av meningen ligga i vitt eller i den ljusare komplementfärgen som hör ihop med bakgrundsfärgen. Det är inte tillåtet att kombinera fler färger än så.

Färgad text är ej tillåtet i brödtext.

Applicering – rubriker mot ljus bakgrund

När vi sätter rubriker mot vit eller ljus botten kan vi förstärka med hjälp av rubrikfärgens kompletteringsfärg 2. Mot ljus bakgrund använder vi inte gult som förstärkningsfärg.

När det inte finns möjlighet att använda färg för att förstärka vissa ord i meningar går det istället bra att förstärka orden med en fetare skärning på texten.

För att få önskvärd kontrast kan vi hoppa över ett skärningssteg. Om till exempel hela meningen är satt i ligth sätts ordet som ska förstärkas istället i semibold, eller om meningen är satt i regular så sätts ordet som ska förstärkas i bold.