Grafisk profil

Den grafiska profilen är en viktig del i arbetet att skapa igenkänning och förtroende för varumärket. Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av vår organisation och en tydlig avsändare.

Uppsala kommun vill göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Vår kommunikation och grafiska profil ska återspegla detta.

Här kan du ta del av vår grafiska profil, den innehåller fem byggstenar som skapar igenkänning och förtroende för varumärket. Logotyp, typografi, färger, bilder och grafik.

Logotyp

Typografi

Färger

Bilder

Grafik

Namnhantering