Typografi

Uppsala kommun använder typsnittet Source Sans Pro som är en sans serif ritad för högsta läsbarhet i användargränssnitt och längre textstycken. Det designades av Paul D. Hunt som Adobes första open source typsnitt, vilket innebär att det är gratis och kan användas av alla. Typsnittet har ett brett språkstöd för latinska språk men även kyrilliska och grekiska.

Vi ska använda Source Sans Pro till all extern och intern kommunikation. Även Uppsala kommuns ordmärke är satt i Source Sans Pro.

Source Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Source Sans Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Source Sans Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-/=@#%&?$£§*

Du kan ladda hem typsnittet gratis här

Ladda hem typsnittet via Google

Tillgänglig typografi

  • Skriv texten versalgement. Det betyder att man inleder med stor bokstav följt av små bokstäver, för bästa läsbarhet.
  • Använd vänsterställd text. Centrerad text kan fungera för kortare texter, som till exempel ett citat. 
  • Använd alltid text med god kontrast mot bakgrunden. Använd inte text mot tonerna 40 eller 60. Läs mer om tillgängliga färgkombinationer under Färger

Rubriker i färg

Färgad rubrik mot mörk bakgrund

Den gula signalfärgen kan användas för att förstärka enstaka ord i rubriker. Då ska resten av rubriken ligga i den ljusare komplementfärgen. Det är inte tillåtet att kombinera fler färger än så.

Komplementfärg 1 används endast mot sin mörka basfärg för god kontrast och läsbarhet.

Längre textstycken bör inte sättas i komplementfärg eftersom läsbarheten då minskar. Färgad text är ej tillåtet i brödtext.

Exempel på färger mot bakgrundsfärg
Exempel på förstärkt ord med gul signalfärg
Den gula signalfärgen används mot alla basfärger

B = Basfärg
1 = Komplementfärg 1
S = Signalfärg

Rubriker i färg mot ljus bakgrund

När vi sätter rubriker mot vit eller ljus bakgrund kan vi förstärka enstaka ord med hjälp av rubrikfärgens komplementfärg 2. Mot ljus bakgrund använder vi inte gult som förstärkningsfärg.

Exempel på färgval mot vit bakgrund
Text mot ljus bakgrund

B = Basfärg
2 = Komplementfärg 2

Se alla färgteman och färgkombinationer under Grafisk profil/Färger