Varumärke

Denna sektion av varumärkesmanualen vänder sig till dig som arbetar strategiskt med Uppsala kommuns varumärke. Här beskriver vi kommunens gemensamma strategi för varumärkesbyggande och namngivning. Genom att kommunicera i linje med strategin kan vi tillsammans etablera Uppsala kommun som ett tydligt, transparent och attraktivt varumärke.

Varumärkesstrategi