Varumärkes­arkitektur

Vår varumärkesarkitektur anger hur våra varumärken ska förhålla sig till varandra. Det vill säga hur vi ska strukturera våra varumärken för att vara tydliga som avsändare.

Utgångspunkten är att vi vill lyfta fram vårt modervarumärke, Uppsala kommun, på ett tydligt sätt. Vi använder inte dottervarumärken, logotyper eller namn med egna visuella identiteter under Uppsala kommun. Fristående varumärken används enbart i undantagsfall och då med Uppsala kommun som garant.

Här nedan beskriver vi de tre förhållanden som ingår i vår varumärkesarkitektur: Modervarumärke, fristående varumärken med garant och fristående samägda varumärken.

Modervarumärke

Alla verksamheter som omfattas av huvudregeln om ett (1) gemensamt varumärke för kommunen ska använda Uppsala kommun som avsändare i alla kanaler.

Att sluta upp bakom varumärket Uppsala kommun innebär:

 • Gemensamt varumärke
 • Gemensam värdegrund
 • Gemensam logotyp
 • Gemensam visuell identitet
 • Beskrivande namngivning

Vi lyfter fram namn för verksamheter, innehåll och organisation utifrån riktlinjerna för namnhierarki och anpassar kommunikationen till mottagarna. Alltid med modervarumärket som avsändare och med ett uttryck som bottnar i kommunens gemensamma visuella identitet och tonalitet.

Fristående varumärke med garant

De verksamheter som vi gör undantag för bygger vi som fristående varumärken med Uppsala kommuns logotyp som garant.

Det innebär att verksamheterna har:

 • Eget varumärkesnamn
 • Egen varumärkesplattform (i harmoni med kommunens värdegrund)
 • Egen logotyp
 • Egen visuell identitet
 • Uppsala kommuns logotyp som garant

Uppsala kommuns logotyp ska användas som garant för att tydliggöra att verksamheten är en del av kommunen. Garanten ska användas i alla kontaktytor där det är möjligt. Det är främst när ytan är kraftigt begränsad och på fasadskyltar som garanten inte ska användas. Logotyperna för fristående varumärken och Uppsala kommun ska aldrig vara sammankopplade, utan frikopplade från varandra.

I redaktionella beskrivningar av verksamheten ska det alltid framgå att verksamheten är en del av Uppsala kommun.

Fristående samägda varumärken

De verksamheter som Uppsala kommun inte själva kontrollerar utan samäger bygger vi som fristående varumärken.

 • Eget varumärke
 • Egen varumärkesplattform
 • Egen logotyp
 • Egen visuell identitet

När det är relevant för mottagarna att lyfta fram Uppsala kommun och övriga varumärken som står bakom verksamheten exponerar vi varumärkena jämbördigt i text eller med logotyper.