Tillämpningar

Här kan du läsa om hur vi ska arbeta för att skapa enhetlig kommunikation och göra Uppsala kommun tydlig som avsändare. I all kommunikation strävar vi efter att ha ett enkelt och tydligt uttryck så att budskapet ska bli lätt att ta till sig. 

Här hittar du instruktioner och visuella exempel hur vi tillämpar den grafiska profilen i olika kanaler och produkter. 

Digitala gränssnitt

Trycksaker

Sociala medier

Skyltar

Goda exempel

Uppsala stadsvapen

Officemallar