Sociala medier

Uppsala kommun i sociala medier

Genom sociala medier kan vi prata med Uppsalabor och andra relevanta målgrupper. Kanalerna är också betydande för att marknadsföra Uppsala mot olika grupper av människor.

Det är viktigt att vår kommunikation är tydlig, tillgänglig och anpassad efter de sociala plattformarnas förutsättningar. Detta avsnitt i denna varumärkesmanual är tänkt att ge dig stöd för att lyckas med det när du skapar innehåll för sociala medier. Möjligheten att använda vår grafiska manual är begränsad eftersom de sociala plattformarna äger sitt eget gränssnitt. I den här manualen tar vi upp de delar som vi kan och ska anpassa.

Manualen gäller de verksamheter som gått över till Uppsala kommuns nya grafiska identitet. De verksamheter som inte gått över till nya identiteten skapar profilbilder, omslagsbilder/-filmer och innehåll utifrån sin egna grafiska profil.

Manualen för sociala medier är uppdelade i följande delar

Profilbilder
Omslagsbilder och -filmer
Bilder i innehåll
Rörligt innehåll (Under utveckling)
Sponsrat innehåll