Sociala medier

Vi använder sociala medier för att kommunicera med Uppsalabor och andra relevanta målgrupper. Det är viktigt att vår kommunikation är tydlig, tillgänglig och anpassad efter de sociala plattformarnas förutsättningar. 

Avsnittet om sociala medier är uppdelade i följande delar

Profilbilder
Omslagsbilder och -filmer
Bilder i innehåll
Rörligt innehåll (Under utveckling)
Sponsrat innehåll