Diagram och grafer

Diagram och grafer

Visuella framställningar för att förtydliga siffermässiga samband, funktionssamband mellan olika variabler och förlopp där något förändras eller hänger samman kan vara viktiga komponenter i vår kommunikation.

Här kan du ta del av exempel som innehåller byggstenar från vår grafiska profil och som skapar igenkänning och förtroende för varumärket.

  

Exempel 2
Bakgrund i grön basfärg, cirklar i ton av grön basfärg, ikoner i komplementfärg.

  

Exempel 3
Bakgrund i ton av lila basfärg, cirklar i toner av lila basfärg, ikoner i basfärg.

  

Exempel 4
Bakgrund i ton av lila basfärg, ikoner i basfärg, toner av basfärg och gul signalfärg.

  

Exempel 5
Bakgrund i grön basfärg, ikoner i ton av grön basfärg, staplar i komplementfärg.

  

Exempel 6
Till vänster: Bakgrund i ton av lila basfärg, ikoner i basfärg. Till höger: Bakgrunder i basfärger, ikoner i komplementfärger.

  

Exempel 7
Bakgrund i ton av lila basfärg, ikoner i basfärg och ton av basfärg.

  

Exempel 8
Bakgrund i lila basfärg, grafik i vitt.

  

Exempel 9
Bakgrund i ton av lila basfärg, ikoner i basfärg.

  

Exempel 10
Bakgrund i blå basfärg, staplar i ton av blå basfärg, och framträdande stapel i komplementfärg.