Interiöra skyltar

Principer när du ska ta fram en skylt i en byggnad

Skyltar inomhus är viktiga för att kommunen ska vara så tillgänglig som möjligt och för att du ska hitta rätt. Här får du veta vilka principer som gäller för skyltning i byggnaden.

Presentationen är uppdelad i:

Orienteringsskyltar
Hänvisningsskyltar
Rumsskyltar
Skyltar med pictogram

Vänd dig till upphandlad skyltleverantör. Information om det hittar du på Insidan. Sök avtal (uppsala.se)

Skyltar i offentliga byggnader ska vara utformade med text, punktskrift, braille eller taktil text, beroende på behov. Leverantören tar fram provskyltar som godkänns av beställaren innan produktion.

Orienteringsskyltar

Orienteringsskylt på entréplan

En orienteringsskylt ska innehålla en förteckning över samtliga våningsplan, lokaler på respektive plan samt en karta. Skyltens storlek är beroende av entréns utformning och byggnadens storlek. Skylten ska vara försedd med taktil information utförd med relief. Taktila skyltar ska användas med hänsyn till synskadade.

 • Den vita delen på skylten visar vilket våningsplan man befinner sig på. Se exempel nedan
 • Skylt har individuella taktila kartor
 • Skylt har rundade hörn
 • Storlek avgörs i samråd med producent

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold
 • All svensk text, grafik och linjer utföres taktilt
 • Engelsk och finsk text samt Uppsala kommuns logotyp utföres ej taktilt
 • En braille placeras ut av leverantören
 • På exempelskylten nedan finns symbolisk braille markerad för att visa på en möjlig placering

Kulör:

Mått för montering av orienteringsskylt

 

 

Mått för montering av väggmonterad skylt

 

Orienteringsskylt till trapphus

En orienteringsskylt ska innehålla en förteckning över samtliga våningsplan och lokaler på respektive plan. Skylten är placerad i anslutning till trapphus och hissar.

Den vita delen på skylten visar vilket våningsplan du befinner dig på. Se exempel nedan

 • Skylten har rundade hörn
 • Storlek avgörs i samråd med producent

Text:                

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold
 • All svensk text ska vara taktil
 • Engelsk och finsk text samt Uppsala kommuns logotyp ska inte vara taktil

Kulör:

 • Svart skylt
 • Vit text
 • Mörkgrått taktilt stråk
Mått för montering av orienteringsskylt

 

 

Mått för montering av väggmonterad skylt

 

Orienteringsskylt till hissar

En orienteringsskylt i hiss ska innehålla en förteckning över samtliga våningsplan och lokaler på respektive plan.

 • Skylten har rundade hörn
 • Storlek avgörs i samråd med producent

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold
 • Ingen taktil text på den här skylttypen

Kulör:

 • Svart skylt
 • Vit text
Mått för montering av orienteringsskylt till hissar

 

 

Mått för montering av väggmonterad skylt

 

Våningssiffra

En siffra på väggen gör det enklare att förstå vilket våningsplan du är på.

 • Våningssiffra i tjocklek 5 mm (cirka)

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Bold

Texthöjd:

 • 600 mm

Kulör:                       

 • Svart

Montering:             

 • Väggmonterad skylt
Mått för montering av väggmonterad skylt

Hänvisningsskyltar

Hängande skylt

En hängande skylt placeras i byggnadens knutpunkter. Den pekar ut viktiga funktioner och vägleder besökaren.

En hängande skylt består av lameller. Vid behov av fler lameller i höjd, kan du välja att utforma en skylt med ett vitt streck mellan textinnehållet i stället för fler lameller. Streckets höjd ska då vara 2 mm.

Storlek avgörs i samråd med producent

Material:

 • Skylten utförs i lameller med två skivor monterade rygg mot rygg
 • Samma text på båda sidor
 • Stålvajer med dold infästning

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold

Kulör:                       

 • Svart skylt
 • Vit text
Mått för montering av hängande skylt

Montering:             

Skyltar hänger från tak. Det behöver vara minst 2100 mm mellan golv och skyltens underkant. Anpassa monteringshöjden utifrån takhöjd och andra förutsättningar.

Mått för montering av hängande skylt

 

Flaggskylt

En flaggskylt monteras på väggen och pekar ut viktiga funktioner i byggnaden.

Material och tekniskt utförande:

 • Dubbelsidig skylt (samma text på båda sidor)
 • OBS! Texten/piktogram högerställs på sid A och vänsterställs på sid B
 • Skylten utförs i lameller med två skivor monterade rygg mot rygg. Samma text på båda sidor

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular
 • Versaler
 • Punktstorlek 60

Kulör:                       

 • Svart skylt
 • Vit text
Mått för montering av flaggskylt
Mått för montering av flaggskylt

Rumsskyltar

Allmän rumsskylt

 • En rumsskylt anger namn och nummer på lokalen samt dess funktion som till exempel mötesrum
 • Skylten har rundade hörn
 • Alla rumsskyltar placeras på samma höjd
 • Skylten monteras alltid på ytan bredvid handtaget
 • Om det behövs en digital bokningstavla ska den monteras 2 cm nedanför rumsskylten

Storlek:

 • B 180 x H 120 mm

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold
 • All svensk text ska vara taktil och i braille

Kulör:                       

 • Svart skylt
 • Vit text
Mått för montering av rumsskylt
Mått för montering av rumsskylt

 

Rumsskylt med beskrivning

En rumsskylt med beskrivning anger namn, nummer, funktion på rummet samt till exempel en kort berättelse om namnets ursprung.

 • Skylten har rundade hörn
 • Alla rumsskyltar placeras på samma höjd
 • Skylt monteras alltid på yta bredvid handtagssidan
 • Skylt monteras 2 cm ovanför digital bokningstavla

Storlek:

 • B 180 x H 210 mm (maxhöjd)

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold

Kulör:                       

 • Svart skylt
 • Vit text
Mått för montering av rumsskylt
Mått för montering av rumsskylt

 

Justerbar skylt för vilrum

 • En justerbar skylt för vilrum visar om rummet är ledigt eller upptaget. Skylten kan kombineras med en rumsskylt (se bild nedan). Den justerbara skylten ska placeras under rumsskylten.
 • Skylten har rundade hörn
 • Alla rumsskyltar placeras på samma höjd
 • Skylten monteras alltid på ytan bredvid handtaget

Storlek på justerbar skylt:

 • B 180 x H 35

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular och Bold

Kulör:                       

 • Svart skylt
 • Vit text
 • Röd och grön färg som anger om rum är ledigt eller upptaget
Mått för montering av justerbar skylt för vilrum
Mått för montering av justerbar skylt för vilrum

Skyltar med piktogram

Skyltar med piktogram kan användas för att öka tillgängligheten.

 • Skylten har rundade hörn
 • Skylten monteras alltid på handtagssidan
 • Den placeras centrerat på dörr eller 25 mm från dörrfodret

Storlek:

 • B 150 x H 150 mm

Text:       

 • Typsnittet Source Sans Pro Regular
 • Versaler

Kulör:                       

 • Svart skylt
 • Vit text/piktogram
Mått för montering av piktogramskylt

 

 

Mått för montering av piktogramskylt

 

 

Exempel på tillgängliga piktogram för skyltar