Profilbilder

För att skapa hög trovärdighet behöver vi ha en tydlig avsändare i kommunikationen på sociala medier. Genom att använda profilbilder med Uppsala kommuns logotyp garanterar vi att avsändaren alltid finns med.

Ytan för profilbilder på sociala medier är begränsad. Profilbilder ska även fungera på alla typer av enheter. Därför använder vi den responsiva versionen av vår logotyp i primärfärg (gult) som profilbild på alla konton som Uppsala kommun äger och administrerar.

Du kan fritt välja bakgrundsfärg från våra basfärger grön, lila, blå eller grå.

Att använda olika basfärger skapar viss särskiljning och visar på variation. Det stärker också bilden av Uppsala som en mångfasetterad kommun. Därför är det viktigt att inte alla verksamheter inom en förvaltning eller grupp använder samma bakgrundsfärg.

Viktigt att tänka på när du använder profilbilder

Lejonets och sköldens storlek och placering i förhållande till bildstorleken är anpassade för att fungera som profilbild i sociala medier. Använd därför bilden som den är när du laddar upp profilbilden. Zooma inte in i bilden eftersom bärande delar av logotypen kan kapas. Flytta inte heller lejonhuvudet från bildens centrum.

Ladda ner profilbilder

Här kan du ladda ner profilbilder med logotyp anpassade för de vanligaste plattformarna. Logotypen finns anpassad för Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin och Youtube.

Ladda ner profilbilder för sociala medier (ZIP, 439 KB)

Logotyper för andra användningsområden

Om du ska använda logotypen på andra sätt än i profilbilder för sociala medier finns det avsnitt i denna manual där du kan lösa mer. Där kan du även ladda ner logotyper anpassade för tryckta och digitala kanaler. 

Läs mer om logotyper för andra användningsområden