Typografi i digitala gränssnitt

Source Sans Pro används i både rubriker och löptext i alla digitala kanaler.

I större rubriker ska du alltid använda vikten Source Sans Pro Bold och i mindre underrubriker Source Sans Pro Semibold. Semibold används även i knappar. Source Sans Pro Regular används för ingress och löpande text. 

Source Sans Pro i tre olika vikter

Typografi för webb med stil för display, H1-H5, body och knappar

Du kan ladda hem typsnittet gratis här:
fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro

God tillgänglighet på våra webbplatser

Uppsala kommuns webbplatser följer standarden WCAG 2.1 AA för att kunna kvalitetssäkra god tillgänglighet. När det gäller typografin är det bland annat viktigt att ha god kontrast mellan texten och bakgrunden för bästa läsbarhet.

I första hand använder vi Grey 100 i text mot vit eller ljus bakgrund och vit text mot mörk basfärg. Läs mer om alla tillåtna färgkombinationer under avsnittet grafisk profil på sidan Färger.

Läs även mer om vad du ska tänka på när det gäller tillgänglig typografi oavsett kanal under avsnittet grafisk profil på sidan Typografi.

  

Grå text mot ljus bakgrund i tonen 10