Digitala gränssnitt

Digitala gränssnitt

Här får du vägledning i hur vi jobbar med den grafiska profilen på webbplatser. Hur typografin ska se ut och vilka färger vi använder oss av. Se gärna uppsala.se för inspiration.

Typografi i digitala gränssnitt

Färger i digitala kanaler

Det finns även riktlinjer för hur sidhuvud, sidfot, komponenter med mera ska se ut. För mer information vänd dig till oss på Stab kommunikation, varumarkesmanual@uppsala.se