Exteriöra skyltar

Principer när du ska ta fram en skylt utomhus

Skyltar som informerar om Uppsala kommuns verksamhet är viktiga kommunikationsytor och ska ha en tydlig avsändare.

Skyltarna ska följa regelverket för vårt gridsystem och regelverket för logotypens storlek och placering.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

Mer om regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet

Kom ihåg att fasad- och anläggningsskyltar kräver bygglov. stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för ett skyltprogram med bland annat råd och riktlinjer, definitioner av olika typer av skyltar samt vilka handlingar som behövs för en ansökan. All skyltning för stadens verksamheter ska följa riktlinjerna i programmet.

Du som vill sätta upp en skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska söka bygglov. Det gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet.

Mer om skyltprogrammet på uppsala.se

Information om bygglov och tjänsten bygglovshjälpen

Presentationen är uppdelad i

 • Fasadskyltar
 • Skylt med fristående bokstäver
 • Pylon
 • Exteriöra informationsskyltar
 • Orienteringsskyltar
 • Bygg- och anläggningsskyltar
 • Bygg- och anläggningsskyltar med tillägg entreprenörer
 • Parkskyltar
 • Kulturhistoriska skyltar

Fasadskylt

Skyltar som informerar om stadens verksamhet är viktiga för vår tillgänglighet. Regelverket bygger på tydlighet och ska ha en tydlig avsändare.

Mer om skyltprogrammet på uppsala.se

Information om bygglov och tjänsten bygglovshjälpen

Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

Mer om regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnam

 • Verksamhetsnamn skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Verksamhetsnamnet skrivs versalgement.
 • Placera verksamhetsnamnet med två sköldars bredd från logotypen.
 • Verksamhetsnamnet och logotypen ska vara i svart eller vitt beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt. Se bild 2.
 • Använd gärna skyltlådor med belysning.

Skylt med fristående bokstäver

Skyltar som informerar om stadens verksamhet är viktiga för vår tillgänglighet. Regelverket bygger på tydlighet och ska ha en tydlig avsändare.

Mer om skyltprogrammet på uppsala.se

Information om bygglov och tjänsten bygglovshjälpen

Fristående skyltar Katedralskolan
Fristående skylt Uppsala Estetiska gymnasium
Exempel på logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet.

Mer om regelverket för logotypens storleksförhållande till verksamhetsnamnet

 • Verksamhetsnamn skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Verksamhetsnamnet skrivs versalgement.
 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt. Se bild 2
 • Placera verksamhetsnamnet med två sköldars bredd från logotypen.
 • Verksamhetsnamnet och logotypen ska vara i svart eller vitt beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.

Pylon

Pyloner är en skylt som syns på lång väg och ofta fungerar som vägvisare. De kan användas som komplement till, eller i stället för, fasadskyltar på till exempel idrottsplatser eller skolgårdar.

Pylon Österängen
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Verksamhetsnamn skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Verksamhetsnamnet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Verksamhetsnamnet och logotypen ska vara i svart eller vitt beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Skylten ska monteras på ben.
 • Skylten bör inte vara högre än 5 m.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.
 • Pyloner kan installeras med intern belysning. Använd då med fördel pyloner där endast verksamhetsnamn och logotyp lyser.

Entréskyltar

Entréskyltar används för att synliggöra verksamheten i en lokal och fungerar som hänvisning till olika funktioner eller verksamheter.

Entréskylt1
Entréskylt2
Entréskylt3
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Verksamhetsnamn skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Verksamhetsnamnet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Verksamhetsnamnet och logotypen ska vara i svart eller vitt beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.

Orienteringsskyltar

Områden med flera ingångar och byggnader, som till exempel skolor, kan behöva orienteringsskyltar. De hjälper besökaren att hitta rätt.

Orienteringsskyltar
Bildtext: Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

Mer om regelverket för grafik

 • Verksamhetsnamn skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Verksamhetsnamnet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Illustrationer av byggnader görs i ton av svart eller ton av basfärg.
 • Markering av tavlans plats och annan central hänvisningsinformation utförs i gul primärfärg mot mörk bakgrund.
 • Verksamhetsnamnet och logotypen ska vara i svart eller vitt beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.

Bygg- och anläggningsskyltar

I Uppsala pågår många bygg- och anläggningsprojekt. Med hjälp av skyltar synliggör kommunen för uppsalaborna om vad som händer, varför och vid behov vad arbetet ska leda till. På så sätt synliggör vi också pågående utvecklingsarbete i stadsrummet.

Exempel på skyltar med följande budskap:

 • Vad händer
 • Varför/vad det ska leda till
 • Kontaktuppgifter
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Budskapet skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Budskapet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Logotypen ska vara signalgul, svart eller vit beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.

 

 

Svart text på vit bakgrund.

 

 

Rubrik i bas- och komplementfärg 2 på vit bakgrund.

 

 

Rubrik i komplementfärg 1 och signalgult på basfärgad bakgrund.

Mer om regelverket för bas- och komplementfärger

 

Exempel på skyltar med följande budskap:

 • (A) Vad händer
 • (B) På vilket sätt blir detta bättre för medborgaren
 • (C) Kontaktuppgifter
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Budskapet skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Budskapet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Logotypen ska vara signalgul, svart eller vit beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.

 

Svart text på vit bakgrund.

 

 

Rubrik i bas- och komplementfärg 2 på vit bakgrund.

 

 

Bygg- och anläggningsskyltar med tillägg entreprenörer

Exempel på skyltar med följande budskap:

A: Var kan trafikanter parkera under tiden.

B: Vilka företag/entreprenörer genomför arbetet.

Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Budskapet skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Budskapet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Logotypen ska vara signalgul, svart eller vit beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.

 

Exempel på skyltar med följande budskap:

A: På vilket sätt blir detta bättre för medborgaren.

B: Vilka företag/entreprenörer genomför arbetet.

Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Budskapet skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Budskapet skrivs versalgement.
 • Våra fyra basfärger, svart eller vitt får användas som bakgrundsfärg.
 • Logotypen ska vara signalgul, svart eller vit beroende på vilken färg som ger bäst kontrast till bakgrunden.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.

 

 

Svart text på vit bakgrund.

 

 

Rubrik i bas- och komplementfärg 2 på vit bakgrund.

 

 

Rubrik i komplementfärg 1 och signalgult på basfärgad bakgrund.

 

 

Parkskyltar

Parkskyltar används för att synliggöra information om parken till kommuninvånare och andra besökare.

Parkskyltar
Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

 

 

Parkskyltar
Rubrik i komplementfärg 1 på basfärgad bakgrund.

 

 

Parkskytar
Exempel på skyltar med verksamhetsnamnet i rubriken. Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

 

 

Parkskyltar
Exempel på skylt med budskap i rubriken. Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Budskapet skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Budskapet skrivs versalgement.
 • Vår gröna basfärg ska användas som bakgrundsfärg.
 • Vår gröna komplementfärg 1 ska användas i rubriken.
 • Brödtext skrivs i 15% ton av den gröna basfärgen.
 • Logotypen ska vara signalgul.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.

Kulturhistoriska skyltar

Kulturhistoriska skyltar används för att synliggöra information om kulturhistoriska värden till kommunmedborgare eller andra besökare.

Exempel på marginaler, proportioner och måttangivelser som utgår från regelverket för vår grid och regelverket för logotypens proportionerliga storleksförhållanden till formatet.

Mer om regelverket för gridsystemet

Mer om regelverket för logotypens storlek och placering

 • Budskapet skrivs i typsnittet Source Sans Pro Semibold eller Bold.
 • Budskapet skrivs versalgement.
 • Vår grå basfärg ska användas som bakgrundsfärg.
 • Vår grå komplementfärg 1 ska användas i rubriken.
 • Brödtext skrivs i 15% ton av den grå basfärgen.
 • Logotypen ska vara vit.
 • Utöver bygglovet som du ansöker om hos stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, kan du behöva ett godkänt markupplåtande från markägaren.
Rubrik i komplementfärg 1 på basfärgad bakgrund.