Omslagsbilder och -filmer

På de flesta sociala medier kan du lägga till en eller flera omslagsbilder.  På vissa plattformar kan du också lägga till rörliga omslagsfilmer. Du kan använda omslagsbilderna och -filmerna för att lyfta fram ett specifikt budskap kopplat till verksamheten eller sammanfatta vad kontot handlar om.

Omslagsbilder

Omslagsbilderna ska följa våra riktlinjer för bilder och vara anpassade efter vårt bildmanér. Använd inte Uppsala kommuns logotyp i omslagsbilden eftersom logotypen redan finns i profilbilden.

Läs mer om att använda bilder

Om du vill använda en omslagsbild med text, tänk på att texten även ska kunna läsas på mobila enheter. Undvik därför att lägga mycket text i omslagsbilden.

Olika plattformar beskär omslagsbilderna på olika sätt. Bilderna ser dessutom olika ut i olika enheter, till exempel datorer, mobiler och surfplattor. Testa dig fram för att säkerställa att inga viktiga delar av bilden kapas. 

Om du ska lägga till text på en bild, tänk på att texten ska tillföra något. Använd inte text för att repetera namnet på kontot. Använd typsnittet Source Sans Pro enligt rekommendationerna för användning av typsnitt.

Läs mer om användning av typsnitt

Exempel på omslagsbilder

Här är fem exempel på olika typer av omslagsbilder som kan användas. Exemplen utgår från vårt bildmanér och visar omslagsbilder anpassade för Facebook. Dimensionerna på omslagsbilder, placering av profilbild och liknande ser annorlunda ut på andra plattformar. 

Läs mer om hur du kan kombinera text, grafik och fotografi och se fler exempel i avsnittet om bilder i innehåll för sociala medier.

Fullfärgsbild

Fullfärgsbild med text

Infärgad bild med text

Tonad bild med text

Basfärgad bild med text och grafik

Specifikationer för omslagsbilder på olika plattformar

Här hittar du specifikationer för omslagsbilder på de vanligaste plattformarna. De olika plattformarna förändrar ibland måtten för omslagsbilder. Kontrollera med jämna mellanrum att omslagsbilden fortfarande ser ut som du vill.

Omslagsbilder på Facebook

På Facebook kan du välja upp till fem omslagsbilder. Du kan anpassa bilden eller bilderna till olika enheter på olika sätt.

Vi rekommenderar att du tar fram bilder som ser bra ut i mobilen. Optimalt mått är då pixelbredd 820 och pixelhöjd 461. Tänk på att bilden blir beskuren med cirka 50 pixlar upptill och 50 pixlar nedtill i desktop. Det är bäst att spara bilden i jpeg-format med en sRGB-färgprofil. För omslagsfoton med text kan du få bättre kvalitet om du använder en png-fil.

Läs Facebooks rekommendationer för omslagsbilder på facebook.com

Omslagsbilder på Twitter

Optimalt mått är pixelbredd 1500 och pixelhöjd 500. Du kan använda formaten jpeg, gif och png på Twitter.

Läs Twitters rekommendationer för omslagsbilder på twitter.com

Omslagsbilder på Linkedin 

Optimalt mått är pixelbredd 1536 och pixelhöjd 768. Du kan använda formaten png och jpeg på Linkedin.

Läs Linkedins rekommendationer för omslagsbilder på linkedin.com

Omslagsbilder på Youtube

Optimalt mått är pixelbredd 2560 och pixelhöjd 1440. Omslagsbilden, på Youtube kallad kanalbild, ska passa många olika typer av format. Om du ska använda text i omslagsbilden så är minsta säkra yta för text och logotyper 1546 x 423 pixlar. Youtube beskär större bilder i vissa vyer och på en del enheter.

Läs YouTubes rekommendationer för omslagsbilder på support.google.com

Omslagsfilmer

På Facebook kan du använda en omslagsfilm istället för omslagsbild. En omslagsfilm på Facebook får vara mellan 20 och 90 sekunder. För bästa möjliga resultat ska en omslagsfilm vara 820 pixlar bred och 462 pixlar hög för att kunna visas optimalt. Kontrollera hur filmen ser ut i olika enheter så att alla viktiga delar finns kvar. Innehållet i filmen ska i övrigt följa Uppsala kommuns varumärkesmanual.

Läs Facebooks rekommendationer för omslagsfilmer på facebook.com