Logotypens storlek och placering

Storlek

För att vår logotyp ska behålla proportionerliga storleksförhållanden över så många format som möjligt, bestämmer vi dess storlek efter följande formel:

För alla A-format är logotypens storlek 1/4 (25%) av sidytans kortaste yta.

Avvikande format som är mindre än A5 och större än A2 kräver optisk korrigering av dessa förhållanden, så att logotypens storlek upplevs proportionerlig med formaten A5-A2.

Logotypen motsvarar 1/4 av sidytans kortaste yta.
Stående A-format.
Liggande A-format.

Placering

Logotypen kan placeras i valfritt hörn, innanför mariginalen. Alternativt kan logotypen centreras på satsytan, då formatet kräver det.

Det är viktigt att logotypens friyta respekteras.