Storleksförhållanden

Storleksförhållanden

För att mottagaren lätt ska kunna ta sig igenom ett dokument, en trycksak eller en annons behöver vi tydliggöra storleksskillnaden mellan olika texter. Främst gäller detta rubrik, ingress och brödtext.

I bilden här på sidan visar vi en bra utgångspunkt för att särskilja de olika typerna av text i ett texttungt dokument.

Kom ihåg att detta är en utgångspunkt för formatet A4 och att alla applikationer har olika förutsättningar och utmaningar som kan behöva hanteras individuellt.

Rubrik
Source Sans Pro Bold
Storlek/radavstånd 32/32 pt
Ordmellanrum 90%
Optisk kerning (-25)

Ingress
Source Sans Pro Regular
Storlek/radavstånd 16/18 pt
Optisk kerning (-15)

Brödtext
Source Sans Pro Regular
Storlek/radavstånd 11/13 pt
Optisk kerning (-15)