Skyltar

I och runt Uppsala finns mängder av skyltar för olika verksamheter och med olika syften – inomhus och utomhus, fasta och tillfälliga. Följer du de riktlinjer som finns blir det tydligt att det är Uppsala kommun som är avsändare och att vi alla tillhör samma organisation. En konsekvent skyltning innebär också att de som tar del av alla skyltar får en transparent och tydlig bild av de verksamheter, tjänster, aktiviteter som utgör Uppsala kommun.

Våra olika skyltar

Exteriöra skyltar

Interiöra skyltar