Bilder i inlägg

Här har vi samlat exempel på olika typer av bilder som du kan använda i sociala medier. Exemplen visar inlägg/annonser i sin helhet för att visa hur text och bild kan samspela.

Exemplen är hämtade från Facebook. Placering av inläggstext och logotyp ser olika ut beroende på vilken plattform du använder. Formaten och storleksförhållandena på bilderna skiljer sig åt på olika plattformar.

Tänk på att det inte går att påverka typsnitt, radbrytningar och eventuella begräsningar på hur långa texterna som ligger före eller efter bilderna får vara.

Mer utförlig information om bildmanér, färgval, typografi och grafik finns i andra avsnitt av den grafiska profilen.

Fullfärgsbilder

En bild som enbart innehåller ett fotografi i fullfärg. Används när fotografiet är primärt i kommunikationen och tydligt ska förstärka budskapet.

Exempel fullfärgsbild

Färgad bakgrundsplatta med text och/eller grafik

En bild med text och/eller grafik kombinerat med en färgad bakgrundsplatta. Används när text och/eller grafik är primärt för kommunikationen. Bakgrundsfärgen ska vara någon av våra basfärger med en opacitet på 100 procent. 

Exempel 1 - Basfärgad bild med text

Exempel 2 - Basfärgad bild med text och grafik