Bilder i innehåll

Här kan du läsa vad du behöver tänka på när du använder bilder i sociala medier. Med bilder i detta sammanhang menas bildfiler som kan vara fotografier, grafik, text och färgplattor som var för sig och tillsammans kan utgöra bilder. Bilderna blir en del av de inlägg, annonser, tweets, events eller direktmeddelanden som publiceras. Det finns även kompletterande avsnitt som handlar om vad som gäller kring profilbilder och omslagsbilder.

Läs mer om vilka profilbilder som ska användas

Läs mer om vad du ska tänka på när du skapar omslagsbilder

De flesta använder mobil för att ta del av innehåll på sociala medier. Använd därför tydliga bilder. Då är det svårt att ta till sig plottriga bilder med många detaljer. Det är särskilt viktigt att du använder tydliga bilder om bilden är primär i kommunikationen. 

Om delar av bilden innehåller text måste det vara hög kontrast mellan text och fotografi. Tänk på att de flesta plattformar begränsar räckvidden för bilder som har mycket text. Försök därför att minimera antalet tecken och ytan för text i bilden.

Använd fotografier i fullfärg. Kombinera gärna med text eller andra grafiska element. Svartvita fotografier är endast tillåtna i särskilda fall där det är motiverat och kontexten kräver det.

Läs mer om att använda bilder

Exempel på olika typer av bilder

Här har vi samlat exempel på olika typer av bilder som du kan använda i sociala medier. Exemplen visar inlägg/annonser i sin helhet för att visa hur text och bild kan samspela.

Exemplen är hämtade från Facebook. Placering av inläggstext och logotyp ser olika ut beroende på vilken plattform du använder. Formaten och storleksförhållandena på bilderna skiljer sig åt på olika plattformar.

Tänk på att det inte går att påverka typsnitt, radbrytningar och eventuella begräsningar på hur långa texterna som ligger före eller efter bilderna får vara.

Mer utförlig information om bildmanér, färgval, typografi och grafik finns i andra avsnitt av den grafiska profilen.

1. Fullfärgsbilder

En bild som enbart innehåller ett fotografi i fullfärg. Används när fotografiet är primärt i kommunikationen och tydligt ska förstärka budskapet.

Exempel fullfärgsbild

2. Fullfärgsbilder med text och/eller grafik

En bild med text och/eller grafik kombinerat med ett fotografi i fullfärg. Används när text och/eller grafik i kombination med ett fotografi är primära och lika viktiga för kommunikationen. 

Exempel 1 - Fullfärgsbild med text

Exempel 2 - Fullfärgsbild med text och grafik

3. Infärgade bilder med text och/eller grafik

En bild med text och/eller grafik kombinerat med ett infärgat fotografi. Används när text och/eller grafik är primära för kommunikationen. Fotografiet är sekundärt för kommunikationen men förstärker budskapet. Fotografiet ska vara infärgat i någon av våra basfärger med en opacitet lägre än 100 procent. Du behöver göra om fotografiet till svartvitt innan infärgning.

Infärgningen får även innehålla delar i bilden av en komplementfärg. Komplementfärgen ska i så fall tillhöra vald basfärg och kan användas för att skapa mer variation i uttrycket.

Exempel 1 - Infärgad bild med text

Exempel 2 - Infärgad bild med text och grafik

Exempel 3 - Infärgad bild med grafik

4. Tonade bilder med text och/eller grafik

En bild med text och/eller grafik kombinerat med ett tonat fotografi. Används när text och/eller grafik är primära för kommunikationen. Fotografiet är sekundärt för kommunikationen men förstärker budskapet. Fotografiet ska vara tonat i en vit nyans med en opacitet lägre än 100 procent. 

Exempel 1 - Tonad bild med text

Exempel 2 - Tonad bild med text och grafik

Exempel 3 - Tonad bild med grafik

5. Basfärgade bilder med text och/eller grafik

En bild med text och/eller grafik kombinerat med en färgad bakgrundsplatta. Används när text och/eller grafik är primärt för kommunikationen. Bakgrundsfärgen ska vara någon av våra basfärger med en opacitet på 100 procent. 

Exempel 1 - Basfärgad bild med text

Exempel 2 - Basfärgad bild med text och grafik

Exempel 3 - Basfärgad bild med grafik