Officemallar

Bild Officemallar

Uppsala kommun har ett antal gemensamma mallar för Word, Power Point och Excel. De är en hjälp för dig att följa vår visuella identitet så att vår kommunikation blir tydlig och enhetlig.

Mallarna finns tillgängliga för medarbetare på kommunens intranät. https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Information--press/Varumarke-grafisk-profil-och-mallar/Grafisk-profil-och-mallar/Mallar/

Genom att använda de kommungemensamma mallarna och deras förinställda formateringar för dina dokument får du bra förutsättningar för din tillgänglighetsanpassning. Information om att tillgänglighetsanpassa dokument hittar du här https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/IT--telefoni/Webb/Tillganglighet-pa-webben/For-dig-som-publicerar-innehall/Dokument/Tillganglighetsanpassa-dokument/

Om du arbetar på uppdrag av Uppsala kommun kan du kontakta din uppdragsgivare för att få tillgång till lämplig mall.


Wordmallar

Mallarna är utformade i enlighet med kommunens visuella identitet. De har en design med en bredare vänstermarginal som tydligt lyfter fram vår logotyp och avsändaren och de har kortare radlängd för att uppfylla tillgänglighetskraven för god läsbarhet.

För att innehållet i ditt dokument ska kunna uppfattas av alla är det viktigt att du säkerställer dess tillgänglighet. Det gör du genom att använda de fördefinierade formateringar som dokumentmallen erbjuder, och genom att följa instruktionerna i mallen. Särskilt viktigt är det om ditt dokument ska publiceras på någon av kommunens webbplatser.

Det finns mallar för blanketter, möten, rapporter och politiskt beslutade styrdokument.

Om du arbetar på uppdrag av Uppsala kommun kan du kontakta din uppdragsgivare för att få tillgång till lämplig mall.


Powerpointmallar

Mallarna är en hjälp för dig att följa vår visuella identitet så att vår kommunikation blir tydlig och enhetlig. De finns i fyra färgskalor, lila, grön, blå eller grå.

Powerpointpresentationer behöver inte utgå från våra standardmallar men det är viktigt att de följer vår visuella identitet.

Om du arbetar på uppdrag av Uppsala kommun kan du kontakta din uppdragsgivaren för att få tillgång till lämplig mall.


Excelmall

Mallen innehåller ett färgtema som följer vår visuella identitet.