Varumärkesstatus

Inledning

Uppsala kommuns verksamhetsfält är brett. Kultur, utbildning, parkering, omsorg, stadsbyggnad, tillstånd, integration och mycket annat – vitt skilda verksamheter som kommunen rymmer och som det finns ett medborgarintresse av att vara transparent med.

Uppsala kommuns varumärkesstrategi fokuserar på att bygga ett (1) tydligt varumärke för kommunens alla verksamheter. Det finns två grundläggande skäl till det. Det som bor, verkar och besöker Uppsala ska enkelt förstå vilka verksamheter som är kommunala. De ska också känna sig säkra på att skattepengarna hanteras ansvarsfullt och resurseffektivt.

I det här avsnittet framgår vad Uppsala kommun ger varumärkesstatus. Principen består av en huvudregel och kriterier för att göra undantag från huvudregeln.

Regler

Huvudregel

Uppsala kommun bygger ett varumärke för alla verksamheter som Uppsala kommun kontrollerar. Grundprincipen innebär att vi alltid använder Uppsala kommun som varumärke för det som Uppsala kommun finansierar och/eller styr. Verksamheter som Uppsala kommun inte kontrollerar kan ha egna varumärken. Det gäller minoritetsägda bolag, samarbeten som vi inte styr självständigt, och platsen Uppsala.

Undantag

Verksamheter som behöver ett distinkt oberoende varumärkeslöfte till sina målgrupper för att fullgöra sitt uppdrag kan få bygga ett eget varumärke. Dessa verksamheter är undantag. Undantag ska alltid godkännas av kommunikationsdirektören. Nedan listar vi kriterierna för att göra undantag från huvudregeln om ett (1) varumärke.

Kriterier för undantag Vi kan göra undantag från huvudregeln om ett (1) varumärke när varumärket representerar ett kommunalt bolag och följande kriterier är uppfyllda:

  • Bolaget har primärt externa kunder (inte Uppsala kommun som enda/helt dominerande kund).
  • Bolaget har ett uppdrag som går utöver Uppsala kommuns geografiska gränser.
  • Bolagets kunder behöver förstå att de inte ska kontakta Uppsala kommun i löpande kundärenden.
  • Bolaget har förmåga att genom sitt varumärke bidra till att stärka kommunens varumärke.